אחריות אישית הוטלה על ראש הממשלה והשר לשעבר אוחנה. על המפכ"ל נטען: אם לא מצב המלחמה הייתה המלצה להדיחו

חדר חדשות | 06.03.24

ועדת החקירה לאסון מירון הגישה את המסקנותיה והטילה אחריות אישית על ראש הממשלה נתניהו אך ללא המלצות אופרטיביות, עוד הטילה הועדה על השר אמיר אוחנה, ששימש בזמן האסון, שר לביטחון פנים המלצה שבעתיד לא ימונה לתפקיד זה.

כזכור, באסון האזרחי נהרגו 45 גברים וילדים שנמחצו כתוצאה מדוחק בהר.

על ראש הממשלה נתניהו אמרה הועדה: "על ראש הממשלה מוטלת אחריות לאתר באופן יזום, בעצמו או באמצעות מנגנונים מטעמו, נושאים המחייבים את טיפול משרדו ובמידת הצורך את התערבותו, בפרט כאלה הקשורים לסיכון חיי אדם. ודאי שחובה זו מתבקשת לאחר אסון הכרמל והאמור לגביו בדוח מבקר המדינה. בנסיבות המתוארות היה על ראש הממשלה לאתר את הצורך לטפל באתר קבר הרשב"י, בהיותו נושא מסוג זה; אם לא מלכתחילה, בוודאי לאחר שהנושא עלה שוב ושוב באופן המעיד בבירור על כך שהבעיות הקשורות אליו אינן נפתרות ושהן ממשיכות לסכן חיי אדם. מאחר שהגענו לכלל מסקנה כי נתניהו ידע, או לכל הפחות היה עליו לדעת, על הטיפול הלקוי באתר קבר הרשב"י ועל הסיכונים שטמונים בכך למבקרים במקום, הרי שהיה עליו לפעול לתיקון הדברים. הצעדים שנקט בהקשר זה לא היו מספקים. כך במיוחד בהתחשב בכך שהיה ידוע לו שהחלטות ממשלה שהתקבלו בעניין לא יושמו. הדבר לא זכה לתשומת לב מיוחדת, ולא ננקטו הצעדים הנדרשים לוודא שבפעם הזו החלטת הממשלה תיושם במלואה ושיינתן מענה ראוי לאתר קבר הרשב"י. החלטנו שלא להמליץ המלצה אופרטיבית בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. תפקיד ראש הממשלה הוא במהותו תפקיד נבחר, בעל מאפיינים ייחודיים, ועל כן כאמור איננו באים בהמלצה בעניינו".

השר אמיר אוחנה שהיה השר לביטחון פנים: "מעדויות מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז הצפון במשטרה ושר הפנים לשעבר עלה כי אוחנה אכן קיבל עדכונים באשר לעבודת המטה שנערכה במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר בנוגע לקורונה, ובאשר לעבודת המטה שנערכה במשטרה כחלק מההיערכות המבצעית להילולה. באשר לתוכנית המבצעית של המשטרה, אוחנה טען כי היה מודע לסוגיית הצפיפות בהילולה, ובהתאם היה זה נושא מרכזי במהלך הצגת התוכנית המבצעית בפניו. אוחנה טעןשקיבל מהמשטרה תשובות שהניחו את דעתו באשר למענה שיש בידיה כדי להתמודד עם הצפיפות, ובשום שלב לא הניפו בפניו דגלים אדומים בהקשר זה – לא המשטרה ולא המזכירות הביטחונית. ח"כ אמיר אוחנה כבר אינו משמש שר לביטחון הפנים, ואנו ממליצים כי הוא לא ימונה בעתיד לתפקיד זה".

המפכ"ל, רב ניצב, יעקב שבתאי: "העובדה שההילולה הסתיימה בעבר ללא אבדות בנפש, אינה הופכת אותה לאירוע מוצלח. מעבר לכך, כפי שפירטנו, שבתאי ידע שהאירוע כרוך בסכנת חיים ממשית מדי שנה, ומידע זה כשלעצמו חייב אותו לבחון מחדש את ההנחות שביסוד תוכנית המבצע. לעמדתו של שבתאי, הטלת האחריות עליו אינה מתיישבת עם מהות תפקיד המפכ"ל ועם מהותה של ישיבת אישור תוכניות. לשיטתו, לא ניתן לצפות ממפכ"ל המשטרה למעורבות עמוקה בפרטי התוכנית המבצעית, בין היתר מאחר שמדובר בתוכנית ש"דומות לה כבר נוהלו ואושרו בעבר במשטרה". הטלת אחריות עליו, טען שבתאי, עלולה לשנות את מהות ישיבת אישור התוכניות ואת מהות תפקידו של המפכ"ל. לכאורה, הממצאים שפורטו היו מביאים אותנו להמליץ לסיים את תפקידו של רנ"צ יעקב שבתאי. 17.1.24 בצוק העיתים על רקע המלחמה הוארכה כהונתנו כמפכ"ל בחצי שנה. בהתחשב בנסיבות מיוחדות אלה אנו מותירים לממשלה לקבוע את המועד הנכון לסיום תפקידו".

התייחסותו של המפקח הכללי רנ"צ יעקב שבתאי לממצאי הדו"ח: "רנ"צ שבתאי תמך מלכתחילה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, והוא מכבד את ממצאי עבודתה. דו"ח הוועדה מיטיב לשקף את עומק ועוצמת הכשל בהתנהלות ארוכת השנים של כלל רשויות המדינה בקשר עם הסדרת אתר מירון. לצד האמור, הדו"ח מצא ליקויים בעבודת המשטרה בהכנות לאירוע מירון 2021, ורנ"צ שבתאי, כפי שפעל תמיד בכל תפקידיו, נוטל על עצמו את האחריות המלאה. רנ"צ שבתאי ביקש לסיים את תפקידו כמפכ"ל בראשית השנה הנוכחית, אך הוא נענה לבקשת הממשלה להמשיך בתפקיד נוכח מצב המלחמה. רנ"צ שבתאי יסיים את תפקידו, לאחר ארבעים שנות שירות במדים, ברגע שהממשלה תחליט על כך".

ניצב שמעון לביא, מי שכיהן כמפקד המחוז הצפוני במשטרה: "נוכח הידיעה על סכנת הצפיפות החמורה ועל הסיכון הממשי שנוצר בהיבט זה בשנים קודמות, היה על לביא לקיים עבודת מטה מסודרת ומעמיקה לבחינת דרכים אחרות להתמודד עם סכנת הצפיפות, ולפחות לשיפור המתווה הקיים. התמונה העולה מכל אמור לעיל היא כי לביא ידע את חומרת סכנת הצפיפות הצפיפות והבין אותה, וכי היה ברור לו ששטח ההילולה ההילולה ומתחמי ההדלקה אינם יכולים להכיל בבטחה את מספר המבקרים המבקרים הצפויים הצפויים במקום במהלך ההילולה. ניצב שמעון לביא קיבל על עצמו אחריות מייד לאחר האירוע. בהמשך אף הסיק מסקנות אישיות והתפטר מתפקידו. בכך נהג כמצופה ממפקד ועל פי ערכי הפיקוד של המשטרה. מאז 30.6.2023 הוא כבר אינו משרת במשטרה. לכן נסתפק בעניינו בקביעת הממצאים והמסקנות כמפורט".

עוד הומלצו נגד

  • השר יעקב אביטן, שכיהן בזמן האסון כשר לשירותי דת: "נוכח תפקודו כפי שפורט, אנו ממליצים שלא ימונה בעתיד לתפקיד שר בממשלת ישראל"
  • תנ"צ שלום אביטן, היה במועדים הרלוונטיים מפקד מרחב עמקים במשטרת ישראל ובהילולת ל"ג בעומר פיקד על "גזרת ההר": "לכאורה, הממצאים שפורטו היו מביאים אותנו להמליץ על סיום כהונתו של תנ"צ שלום אביטן בתפקיד מפקד מרחב עמקים. לפי הנמסר לנו, ב31.1.2022- פרש תנ"צ שלום אביטן מהמשטרה. על כן ההמלצה התייתרה, ונסתפק בקביעת הממצאים והמסקנות שפירטנו".
  • עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום גליל: "אנו סבורים כי הממצאים והמסקנות בעניינו של מר עמית סופר חמורים במיוחד. מאחר שמדובר בנבחר ציבור, לא נבוא בהמלצה אופרטיבית בעניינו ואנו משאירים את העניין לצו מצפונו ולמבחן הציבור".
  • עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת: הוחלט לא להגיש אחריות אישית.
  • הרב יוסף שוינגר, מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים: "אנו סבורים כי הממצאים והמסקנות בעניינו של הרב יוסף שוינגר חמורים במיוחד. לפיכך אנו ממליצים שהרב יוסף שוינגר יסיים מייד את כהונתו בתפקיד מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. עוד אנו ממליצים כי הרב שוינגר לא יועסק בשום תפקיד הנוגע להילולה או למתחם מירון"
  • המהנדס עאמר ח'לילילה, מהנדס הבטיחות של הילולת ל"ג בעומר: "אנו סבורים כי הממצאים והמסקנות בעניינו של המהנדס עאמר ח'ליליה חמורים במיוחד. לפיכך אנו ממליצים כי המהנדס עאמר ח'ליליה לא יוכל למלא בעתיד תפקיד של מהנדס בטיחות או יועץ בטיחות, וכי הגופים המתאימים יפעלו ככל הנדרש לשם כך. אנו ממליצים כי רשם המהנדסים והאדריכלים יבחן את המשך זכאותו של המהנדס עאמר ח'ליליה לרישוי מהנדס. אנו ממליצים כי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים הנוגעים למהנדס עאמר ח'ליליה ולשאלת חידוש החקירה הפלילית בעניינו".
  • תנ"צ מוריס חן, ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל: "אנו ממליצים כי הממצאים והמסקנות בעניינו של תנ"צ מוריס חן יובאו בחשבון בכל דיון על קידום בדרגה או על שיבוץ לתפקידים בהמשך שירותו במשטרה".
  • סנ"צ אסף מנצור, מפקד תחנת נוף הגליל במשטרת ישראל: "לכאורה, הממצאים שפורטו לעיל היו מביאים אותנו להמליץ על סיום כהונתו של סנ"צ אסף מנצור בתפקיד מפקד תחנת נוף הגליל. לפי הנמסר לנו, ב30.9.2023- פרש סנ"צ אסף מנצור מהמשטרה. על כן ההמלצה התייתרה ונסתפק בקביעת הממצאים והמסקנות שפירטנו"
  • רפ"ק שמואל פיאמנטה, ראש ענף אבטחה ורישוי במחוז הצפון במשטרה: "אנו סבורים כי הממצאים והמסקנות בעניינו של רפ"ק שמואל פיאמנטה חמורים במיוחד. לפיכך אנו ממליצים שרפ"ק שמואל פיאמנטה יסיים מייד את שרותו במשטרה. עוד אנו ממליצים כי רפ"ק שמואל פיאמנטה לא יועסק בשום תפקיד הנוגע להילולה או למתחם מירון, כמוגדר בפרק 4 ובפרק .10 אנו ממליצים כי היועצת המשפטית לממשלה תידרש לממצאים שנוגעים להתנהלות שקשורה ברישוי האירוע וכיצד להמשיך בדיקה או חקירה בעניינם".
  • פקד, אסף שייך, קצין המודיעין והבילוש של תחנת נוף הגליל: לפי הנמסר לנו, ב1.8.2021- קודם פקד שייך לדרגת רפ"ק. אנו ממליצים כי הוא לא יקודם בדרגה או בתפקיד במשך 4 שנים ממועד הגשת דוח זה. עוד אנו ממליצים כי בכל דיון על קידום בדרגה או שיבוץ לתפקידים במשטרה לאחר פרק הזמן האמור יובאו בחשבון הממצאים והמסקנות שפורט".