דרמה פוליטית בקריית שמונה: בעיצומה של המלחמה הופסקה כהונתם של חברי מועצת העיר וסגני ראש העיר

ירין דורון | מדברים ברדיו | 01.07.24

תקציב העירייה לשנת 2024 שהובא אתמול לדיון ולאישור חברי המועצה בקריית שמונה לא אושר במועצת העיר. בשל כך ובהתאם לחוק כלל חברי מועצת העיר וכן סגני ראש העיר סיימו את תפקידם החל מאתמול בחצות.

בעקבות האירוע שלח היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד אריאל בר יוסף מכתב למנכ"ל העירייה יורם ביטון ובו ציין כי המשך כהונתו של ראש העיר כפופה להחלטת משרד פנים לאחר בדיקת מכלול הנסיבות שגרמו לאי אישור התקציב. עד אז ראש העיר ימשיך רגיל בתפקידו. במהלך 14 הימים הקרובים אמור שר הפנים לערוך שימוע בנושא לראש העיר. יובהר שכל הסמכויות שהואצלו לחברי מועצה ולסגנים חוזרים לראש העיר, לרבות הוועדה לתכנון ובניה, תיירות, קליטה ועליה, ספורט ורווחה. כל וועדות העירייה מבוטלות.

מעיריית קריית שמונה נמסר כי: "משרד הפנים ימנה ועדה מטעמו, להחליף את חברי המועצה. העירייה תתנהל עד לקבלת החלטה ממשרד הפנים, לפי הוראות התקציב האחרון שאושר לה.

מתוך ישיבת המועצה שהתקיימה אתמול