ח"כ קרויזר דורש מראש הממשלה לעצור את אישור התוכנית להגדלת שטחה של סכנין

רותם אטיאס | 09.04.24

בימים אלה אמורה להיות מאושרת תוכנית מתאר לעיר סכנין שתגדיל את שטחה על פני המועצה משגב. ח"כ קרויזר שמתנגד למהלך שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו ובו כתב "לאור אירועי השביעי לאוקטובר, מיותר לציין על מסוכנותה של התוכנית שאושרה בממשלת בנט – לפיד – עבאס, לעתיד ההתיישבות לצרכים הבטחוניים וההתיישבותיים של יהוד הגליל ועצירת הפגיעה בהתיישבות היהודית בגליל".

התוכנית אמורה להסדיר מחדש את כלל העיר סכנין עראבה ודיר חנא ובמסגרתה העיר צפויה להתפתח לכיוון צפון ועד לכביש 805 העתידי.

עוד כתב ח"כ קרויזר במכתבו "דווקא בימים אלה, בהם הצורך הביטחוני של הגדרת והגדלת גבולות ההתיישבות, תוך יצירת חיץ ביטחוני בין עיר ערבית שיוצרת מובלעת של המרחב הכפרי של המועצה אזורית משגב אל מול המרחב העירוני של סכנין, אישורה של התוכנית שמשמעותה הכפלתה של העיר סכנין בגודלה, מתמיה ביותר ומצריך דיון עומק וחשיבה ביטחונית עמוקה ומעמיקה ולא אישור חפוז שאת תוצאותיו ההרסניות, ניתן לצפות מראש. בעוד צו השעה הקורא לנו לייהד וליישב את הגליל, למעשה, התוכנית מגדירה מחדש את הקו הכחול של העיר וכוללת העברת שטחים ממוא"ז משגב לסכנין ופוגעת בלב ההתיישבות היהודית בגליל".

"התכנון המתואר צפוי להפוך את קיבוץ אשבל כמובלעת בתוך סכנין ולהשפיע באופן משמעותי על היישובים היהודיים בלב הגליל. התוכנית נותנת מענה נרחב ומוטעה ומעודדת המשך התפשטות העיר במתווה כפרי של העיר סכנין על חשבון שטחים ירוקים תוך התעלמות סביבתית והתעלמות מהעדר תסקיר והצגת חלופות הולמות. אני פונה לכבודו לפעול לאלתר לעצירת אישורה של התוכנית עד לבחינתה מחדש של תוכנית 'בקעת סכנין' בכללותה ו תיקונה והתאמתה הנדרשת והמתבקשת, כצעד ביטחוני ראשון במעלה"

בסיום מכתבו קרא ח"כ קרויזר לראש הממשלה "לפעול לאלתר לעצירת אישורה של התוכנית עד לבחינתה מחדש והתאמתה הנדרשת והמתבקשת, כצעד ביטחוני ראשון במעלה".

בין השאר המכתב נשלח גם לכל הגורמים האחרים החברים בוועדה: משרד רוה״מ, רשות מקרקעי ישראל, ההסתדרות הציונית – מנהל ההתיישבות, רשויות המקומיות , מנהל התכנון, משרד הביטחון-גלנט, משרד האוצר-סמוטריץ, משרד הבינוי והשיכון-גולדנקלוף, משרד הבריאות-בוסו, משרד להגנ"ס- סילמן, משרד התחבורה-מירי רגב, משרד החקלאות, דיכטר, משרד הכלכלה-ניר ברקת, משרד התיירות -חיים כץ, משרד האנרגיה והמים-אלי כהן, ארגון הגג-איכות הסביבה ורט״ג.