יפונו חניוני הסירות שפועלים שלא כחוק מחופי הכנרת

קול רגע
חדר חדשות | 01.05.23

כתוצאה מפעילות אכיפה של הרשות לאכיפה במקרקעין בכנרת, קוימו הליכים משפטיים בין הרשות לאכיפה במקרקעין למפעילי חניוני סירות שפועלים בניגוד לחוק התכנון והבנייה בחופי הכנרת.
בית המשפט אישר את הליכי האכיפה, והורה על פינוי חלק מחניוני הסירות והפסקת השימושים האסורים תוך מספר חודשים (4 חודשים בהסכמה במקרה אחד, ואילו חודש במקרה אחר).

החלטות אלה באות כהמשך לפעילויות הרשות לאכיפה במקרקעין באיזור הכנרת. כזכור, פעלה הרשות לאכיפה במקרקעין נגד חניוני סירות בלתי חוקיים על חופי הכנרת ותפסה 13 כלי צמ"ה במהלך פעילות שמהווה המשך להחלטות בית משפט הקובעות כי הסרת עבירות בסביבה החופית מממשת ומשרתת את האינטרס הציבורי.

הרשות לאכיפה במקרקעין תמשיך לפעול נגד עבירות בנייה בחופי הכנרת כדי למנוע פגיעה בחופים ולשמור על אוצרות הטבע בישראל.