למרות התנגדות חלק מראשי הרשויות – שר הפנים קבע: הבחירות ברשויות המפונות ב-19.11

רותם אטיאס | 13.02.24

ועדת הפנים החליטה לתמוך בהצעת שר הפנים, משה ארבל, ולקבוע את הבחירות ב-9 מועצות אזוריות שתושביהן פונו בהחלטת ממשלה לתאריך 19.11.24. במהלך הדיון הועלו חלופות לתאריך שקבע השר, אך לאחר שלא הגיעו למועד מוסכם, תמכה הוועדה בהצעת השר.

באזורינו מדובר במועצות: הגליל העליון, מבואות החרמון, מטה אשר, מעלה יוסף, מרום הגליל ומטולה.

ההחלטה התקבלה על בסיס סעיף 4 (א) לחוק המועצות האזוריות שקובע כי אם השר נוכח כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית או היו נסיבות מיוחדות המצדיקות את דחיית הבחירות, יקבע השר, בהתייעצות עם הוועדה מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות.

השר ארבל: "בהינתן שנדרשים לפחות 150 ימים כדי לפתוח מחדש את ספר הבוחרים ולייצר את כל מנגנוני התפעול של מערכת הבחירות, ולאחר מכן יוצאים לחופשת הקיץ ואח"כ לחגי תשרי, המועד הזה של 19.11.24 הוא קרוב ככל האפשר 'לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות'. היתרון הנוסף הוא שהוא מאפשר למועצות הנדחות לקיים שנת תקציב מלאה, לפעול לטובת התושבים ולאפשר התנהלות תקינה לאורך 2024".

עוד השיב לשאלת יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר בעניין פיצויים למועמדים בבחירות ברשויות בהן הבחירות בוטלו, ואמר כי הנחה את הייעוץ המשפטי של המשרד לפרסם בתוך 10 ימים תזכיר חוק שיפרט את גובה הפיצויים ומועד קבלתם, "דמוקרטיה עולה כסף",  אמר השר.

היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, הוסיף: "אנחנו במצב של חוסר ודאות, אבל בנקודת הזמן הזאת כשהחלטת הממשלה מורה על פינוי, ה-19 בנובמבר 2024 הוא המקסימום האפשרי שניתן לקבוע על פי החוק".

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר, סיכם את הדיון ואמר כי טווח של 10 חודשים הוא טווח סביר. "אין לי מועד אחר שאני יכול לרצות בו את כולם. אנחנו פועלים במסגרת החוק, ולמתוח את הבחירות מעבר לנובמבר כפי שמבקשים ראשי רשויות מסוימים, זה דבר שהוא רחוק מידי".