נדחתה עתירתו של יוסף, השופט: "הפערים עליהם מצביע יוסף לא קיימים"

חדר החדשות | 18.04.24

בית המשפט המחוזי בנצרת דחה היום את עתירתו של פרופ' רמי יוסף על ליקויים עליהם הצביע במהלך יום הבחירות. בעתירה טען יוסף שהתגלו ליקויים ופגמים שהשפיעו על תוצאות הבחירות ושיש בהם כדי להפחית את מספר הקולות שקיבל אלקבץ מתחת לסף הדרוש של 40 אחוז.

הליקוים עליהם הצביע יוסף בין השאר נגעו לחסר של 319 מעטפות שהתגלה, לטענת העותר, בספירת המעטפות הכפולות. על פי הנטען, בסיום מיון המעטפות הכפולות נמצא שיש 1,627 מעטפות כולל 61 מעטפות לא מזוהות שנפסלו.

בנוגע לספירת המעטפות הכפולות, בפי העותר טענה נוספת הנוגעת לאופן ספירת המעטפות ושבגדרה יש יותר מאשר רמיזה לביצוע מעשים לא כשרים, בלשון המעטה, מצד המשיבים או מי מהם. טענה נוספת בעניין המעטפות הכפולות נוגעת לפער בין מספר המעטפות הכפולות עליו הכריז יו"ר ועדת הבחירות, ולעניין מספר המעטפות הכפולות הפסולות ובין המספרים שנספרו בסופו של יום.

בנוסף לטענות הנ"ל העלה המערער מקבץ של טענות הנוגעות לליקויים שהתגלו, לשיטתו, בעבודת המשיבים ובעבודת וועדת הבחירות, אירועי אלימות שונים, גילוי חלק מבעלי זכות הבחירות שצביעו למרות שלא עשו כן ועוד.

בסופו של דיון דחה השופט את כל טענותיו של יוסף: בנושא המעטפות הכפולות פסק כי לא מצא ממש בטענות. "בחינת כלל המסמכים הנוגעים למספר המעטפות הכפולות שהתקבלו, מיונן וספירת הקולות בקלפי המיוחדת מגלה, כי לא נפל כל פגם בהליך המיון והזיהוי של המעטפות הכפולות, לא נפל פגם בהליך ספירת הקולות, והפער עליו הצביע המערער כלל אינו קיים. לא מצאתי ממש בטענות המערער לעניין תקינות הליך המיון והספירה של המעטפות הכפולות ולעניין הימצאותם של אנשים בלתי מורשים במהלך הליך המיון והספירה. לטענות אלה לא מצאתי תיעוד בפרוטוקולים שנערכו בזמן אמת. לא מצאתי ממש בטענת המערער באשר לפרק הזמן שעמד לרשות הוועדה לצורך מיון וזיהוי המעטפות הכפולות.

בעניין פער בין מספר המעטפות שנחתמו ובין מספר הקולות שהוצאו מהקלפיות קבע השופט: "המערער לא ביסס כנדרש מבחינה עובדתית את טענתו בדבר קיומו של פער בין מספר המעטפות הצהובות שנחתמו ובין מספר המעטפות שהוצאו מהקלפיות. די באמור כדי להביא לדחיית הטענה בעניין זה. מעבר לנדרש אציין כי אף אם היה מוכח כי קיים פער כנטען, לא היה בכך כדי לסייע למערער".

"לעניין סילוק המשקיפים מקלפי 10 , מהראיות שהונחו לפניי עולה, כי סעד זה נעשה בשל התנהלותם של משקיפים המזוהים עם המערער ועם מועמד נוסף, התנהלות שהפריעה למהלך התקין של הבחירות".

בנוסף לדחיית הערעור חייב בית המשפט את יוסף לשלם לחגית עמית, מנהלת הבחירות בעפולה ולאבי אלקבץ סכום של 25 אלף שקלים כל אחד.