סערת השילוט בטבריה: מי השחית שלט שבו הופיעו נציגות העיר בבגדי ים?

יאיר קראוס | מדברים ברדיו

רון קובי, מועמד לראשות העיר ושמעון כהן, נציג ש"ס עורך "מקומי דתי שוחחו עם יאיר קראוס על הסערה שהתעוררה לאחר שאלמונים תלשו את השלט