סקר שנערך מטעם "הליכוד" חוזה ניצחון ליוסי נבעה בבחירות בטבריה

ירין דורון | מדברים ברדיו | 19.09.23

סקר שקיימה מפלגת "הליכוד" מעלה כי ליוסי נבעה הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח בבחירות בטבריה. על פי ממצאי הסקר שבוצע על ידי חברת דיירקט פולס ב-14 בנובמבר ובו נדגמו 618 בני 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של תושבי טבריה. טעות הדגימה על פי הסקר 4.1 אחוזים.

על פי הסקר נבעה כובש את המקום הראשון ברביעיית המועמדים הנחשבים למובילים עם 35 אחוז, רון קובי שני עם 26, יוסי בן דוד משיג 16 אחוזים ושני אילוז עם 13 אחוזים ומועמד אחר יזכה ל-11 אחוזים.

בקרב המסורתיים לא שומרים שבת זוכה קובי לרוב של 36 אחוזים מתוך הסקר ומסורתיים שומרי שבת מעניקים את קולם לנבעה שזוכה ל-24 אחוזים לעומת 19 אחוזים. בקרב החרדים הניצחון לנבעה מוחץ של 34 אחוזים לעומת 6 אחוזים בלבד.

על פי הסקר הקול של מצביעי ש"ס עדיין לא מתגבש לכדי גוש אחד כשהרוב אומנם מעניקים את רוב הקולות לנבעה (39 אחוזים) אך רבע מהקולות (25 אחוזים) הצהירו כי יצביעו ליוסי בן דוד, 11 אחוזים לשני אילוז ו-6 אחוזים לרון קובי או למועמד אחר.

עוד בדק הסקר מה יקרה בסיבוב השני כשעל פי הבדיקה של בחינת כלל המועמדים נבעה זוכה לרוב של 31 אחוזים להעפיל לסיבוב השני, שני אילוז ל-22 אחוזים ויוסי בן דוד רק ל-17 אחוזים.

במקרה של סיבוב שני עולה כי כל מי שיעלה לסיבוב השני ינצח את קובי. במידה ויהיה זה יוסי בן דוד הוא יזכה לרוב של 59 אחוזים לעומת 41 אחוזים של רון קובי, שני אילוז זוכה לרוב של 57 אחוזים לעומת 43 אחוזים של קובי ויוסי נבעה לרוב של 56 אחוזים.