רון קובי חזר בו מהערעור הגיש על תוצאות הבחירות

ירין דורון | מדברים ברדיו | 25.03.24


כזכור, קובי הגיש את הערעור בתחילת חודש מרץ אז טען כי הרב דב קוק ויוסי נבעה "השיגו את הקולות לעצמם ומנעו קולות מהעותר (קובי) ורשימתו, שלא כחוק, על ישי שימוש פסול ואסור בקמעות, הבטחה לברכות ולמקום בעולם הבא, שוחד בחירות, אסיפת בחירות במועד אסור, וכן באמצעות איומים בקללות ואסונות שיפלו על ראשו של מי שיצביע לעותר ורשימתו… במעשים אלה הרב קוק וחסידיו עוררו פחד ואימה בקרב תושבי טבריה מלהצביע שלא כפי "ברכת" הרב המקובל לטובת רשימת הרב קוק למועצת העיר ולנבעה לראשות העיר, וחשש שאם יצביעו לעותר ורשימתו תיפול קללה עליהם ועל בני משפחותיהם".

במהלך הדיון ולאחר המלצתו של השופט שאהר אטרש לחזור בו – ביקש קובי להתייעץ עם עורכי דינו ולאחר מכן אמר: "על מנת לא ליצור אנדרלמוסיה בעיר, ומתוך כבוד לבית המשפט ולתת שקט לראש העיר לעבוד ולהצליח, אני מקבל את המלצת בית המשפט ומבקש למחוק את הערעור ולא לפסוק הוצאות".

עו"ד אפריים דימרי שייצג את יוסי נבעה התייחס בסיום: "הבעיה הייתה שקובי לא הוכיח את טענתו, בית המשפט העליון כבר דן בסוגיה הזאת של קמעות וקבע שאין איסור ומי שמתלונן צריך להוכיח השפעה כזו או אחרת שהחלוקה של הקמעות גרמה לבוחר להצביע שונה מרצונו. אבל ברגע שצריך הוכיח לזרוק סיסמאות שחולקו קמעות זה לא מתקבל בבית המשפט. אותו קמע שמדברים עליו זה לא מה שמדברים עליו, זה פתק עם ברכה וזה מותר וחלק מההליך".