רשמית: הבחירות לרשויות המקומיות ב-30.01.2024

חדר החדשות | 04.12.23

בכתב שנשלח הערב על ידי שר הפנים, משה ארבל ליו"ר ועדת הפנים ח"כ יעקב אשר הודיע השר על קיום הבחירות לרשויות המקומיות ב-30.01.24 פרט ל-14 רשויות שפונו בשל המצב הביטחוני. נזכיר כי הבחירות לרשויות המקומיות היו אמורות להתקיים ב-31.10.23 אלא שבשל מלחמת "חרבות ברזל" הן נדחו.

"בהתאם לסעיף 1(א) לחוק נקבע כי הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות יידחו ויתקיימו ביום כ' בשבט התשפ"ד, 30 בינואר. לפי סעיף 1(ב) לחוק ניתן לדחות את המועד לתקופה של כחודש נוסף, בכפוף לתנאים המפורטים בו. לצורך בחינת האפשרות לכך, ביצעתי הליך של בחינת המשמעויות וההשלכות של קיום הבחירות במועד האמור ומנגד, של דחיית הבחירות בחודש נוסף. במסגרת זאת ביקשתי בין היתר מגורמי הביטחון להציג את עמדתם בסוגיה. לאחר שקיימתי דיון בראשותי עם גורמי המקצוע במשרד הפנים ובחנתי את עמדות גורמי הביטחון כפי שהוצגו לי, ועמדתי על ההיתכנות לקיומן של הבחירות במועד האמור במרבית שטח המדינה, ובשים לב למשקל שיש ליתן לקיום הבחירות במועדן, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בכוונתי לפעול לדחיית מועד הבחירות הכלליות לפי סעיף 1(ב) לחוק".

קרא עוד

עוד כותב השר: "בטוחני כי כלל הגורמים לרבות גורמי השלטון המקומי וגורמי הביטחון, יירתמו ויפעלו ככל הנדרש ועל אף הקשיים שעשויים לעלות במסגרת זאת בשים לב למצב בו מצויה מדינת ישראל, על מנת להבטיח את קיום הבחירות במועד ובאופן תקין ובטוח ולאפשר לכל אדם לממש את הזכות לבחור ולהיבחר. בהתאם לכך, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרדי להמשיך להיערך לקיום הבחירות במועדן ולפעול מול כלל הגורמים על מנת לבצע ולהבטיח את כל הנדרש לצורך קיום תקין של הליך הבחירות".

נציין כי בשל מצב המלחמה ופינוי תושבים רבים מבתיהם ב-14 רשויות לא יתקיימו בחירות באזורינו: קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות חרמון, מרום גליל ומטולה.

"על רקע פינוי התושבים ולאור מועד הבחירות הקרוב, הגעתי לכלל מסקנה כי ברשויות אלה אי אפשר יהיה לקיים את הבחירות במועד ובכוונתי לקבוע מועד חדש לבחירות ברשויות אלו וזאת בשים לב למועד שיקבע לפי החלטות הממשלה. המועד האמור יקבע למועד שיהיה לא מוקדם מ-150 יום מהמועד בו יסתיים פינוי התושבים ובאופן שיאפשר על רקע התקופה הארוכה שתחלוף, ביצוע הליך הבחירות מראשיתו באותן רשויות".

לשאלת נושא מימון הבחירות והרשימות של המועמדים מגלגל השר את האירוע לוועדת הפנים: "ראיתי לציין כי משמעות דחיית הבחירות ברשויות אלה היא כי ההליכים הנדרשים לקראת הבחירות ייערכו מחדש, לרבות הגשת הרשימות והמועמדים. בהתאם, לפי הדין הקיים הרשימות והמועמדים שהגישו את מועמדותם כדין לקראת מועד הבחירות המקורי לא יהיו זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה לפי חוק הרשויות המקומיות. מצב דברים שהמתמודדים אשר הסתמכו על קיומו של מימון הבחירות, לא היו יכולים לחזות אותו ולא נגרם בשל פעולתם. דומה כי הדבר מצריך בחינה והנני סבור כי מן הנכון יהיה שוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תקיים דיון בנושא ובשאלת מתן מענה לגביו לרבות קידום תיקון חקיקה"