02.04.2024 | תוצרת הארץ

מה אתם יודעים על "עורלה במטעים"? עם יהודה הלר, אגרונום במכון התורה והארץ

ועל מכת היתושים עם איתי לחמי ראש תחום מזיקים ברשות הטבע והגנים