06.02.2024 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ

ארבעה חודשים אחרי ה-7.10 שוחחנו עם שייקה שקד, חקלאי מנתיב העשרה שחזר להתגורר בדרום

ובצפון: ביקרנו במשק שוסטרמן במושב לימן שמתפקד למרות שהמשפחה מפונה מהיישוב