08.05.2024 | בגובה האוזניים

רומק & רובינצ'יק | מארחים את איתי פלד, ראפר מהמושבה מנחמיה