09.01.2024 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ

נזקי הטבע בחקלאות בשל מלחמה ואיך זה משפיע על הכיס של החקלאים? שוחחנו עם עו"ד אלי דורון שהסביר לנו מהו המתווה שמציעה המדינה
זוג בגבעת יואב גידל פיטריות הזיה, איך זה גדל? דותן עסיס הסביר לנו איך זה קורה
ובפינתנו "מלח הארץ" הכרנו את דבורה אדלר מהיישוב מירון שלמרות ההסלמה הביטחונית נותרה לתחזק את השטחים החקלאים