10.04.2024 | בגובה האוזניים

רומק & רובינצ'יק | מארחים את G soul – מיכאל ברק ובועז כהן צדק, צמד ראפרים מיודפת