12.05.24 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ:

האם העובדים הזרים מתאילנד חוזרים לישראל? גבי בורשטיין מנכ"ל חולצה כחולה הסביר

וגם מה אתם יודעים על רפתנות מודעת? ד"ר סיוון לאקר עם ההסברים והתשובות