15.09.2023 | אולפן חג ערב ראש השנה תשפ"ד

מגישים: ירין דורון ושלומי ברטלר