01.05.2024 | בגובה האוזניים

רומק & רובינצ'יק | מארחים את להקת כנען, הרכב מוזיקלי מעמק יזרעאל