18.04.2024 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ:

דיברנו על ההחלטה של משרד החקלאות ורשות המיסים למענק פיצוי לחקלאים עם ירון בלחסן, מנכ"ל מגדלי ארגון הפירות בישראל

על "תנועה חקלאית צעירה" ביישובי הצפון דיברנו עם היוזם משה קוממי