20.03.2024 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ

מה הפתרון של משרד החקלאות למשבר החקלאות הוא גינות ירוקות בערים? ח"כ משה אבוטבול – סגן שר החקלאות ופיתוח הכפר, ש"ס

גשם באביב: איתן אביבי, מנהל חקלאות הזורע סיפר אירוע הגשם וההשלחות על החקלאות

וגם על שיתופי הפעולה מאז פרוץ המלחמה של לקט ישראל עם מאיה אזולאי, סמנכ"לית גיוס משאבים ישראל