23.02.2024 | עדל אכתילאת

עדל אכתילאת מנהל מערך הבית בשרותי בריאות כללית מחוז צפון ומקדם נושא מניעת תאונות בקרב ילדים, ששוחח עם מאזינים על תאונות חורף בקרב ילדים ותאונות הקשורות לחג הפורים ועוד