24.09.2023 | מוחלים

אביטל גונן בשעתיים לקראת כיפור שוחח עם אבנר הכהן לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים ועם צחי כהן מגשר מעפולה, על משמעות המילה סליחה