25.03.2024 | תוצרת הארץ

הבוקר בתוצרת הארץ

יוסי אוד, מייסד שותף "מגן דבורים אדום"

ועל משבר מגדלי הבטטות מול הממשלה סיפר גיא דוד, יו"ר שולחן מגדלי הבטטות במועצת הצמחים