26.05.2024 | תוצרת הארץ


משרד החלקאות מודה ייבוא לא מוזיל את מחירי הירקות והפירות – ירון בלחסן יו"ר מגדלי הפירות בישראל התייחס לממצאי הדו"ח וגם נציג משרד החקלאות, אורי צוק בר סמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות

בפינתנו "מלח הארץ" הכרנו את אביהו הרדי מגדל משמשים מיסוד המעלה