יובל יוספי

תקציב המועצה המקומית מטולה לשנת 2023 על סך שבעה עשר מיליוני שקלים, אושר בישיבת המועצה, לאחר שעבר ברוב של ארבעה חברי מועצה, אל מול חברי האופוזיציה ליאור בז ואיריס בלסקי שהצביעו נגד, בזמן שיושב ראש האופוזיציה בז מוזכר כמי שיתמודד נגד ראש המועצה המכהן. על פי המועצה, מדובר בתקציב הגדול ביותר בעשרים השנים האחרונות, לצד העובדה שהשנה תסתיים באיזון תקציבי. בשיחה עם רדיו קול רגע, סיפר ראש המועצה דוד אזולאי על חשיבות העברת התקציב, תוך שהוא מבקר את האופוזיציה שהחליטה להתנגד. ליאור בז, יו"ר האופוזיציה במטולה מסר לקול רגע בתגובה כי אין בתקציב שום בשורה ושום התפתחות למטולה