בעתירה דורשים התובעים מבית המשפט שיוציא צו שיורה למספר רשויות מקומית בהן המועצה האזורית גלבוע להפסיק לאלתר את השביתה ואגפי ההנדסה והרישוי. לטענת העותרים השבתה זו היא "סיכול גמור ומוחלט של פעילות הוועדות המקומיות". השופר כשר נתן לרשויות המקומיות להשיב לרשויות המקומיות להשיב עד היום בשעה 4 אחר הצוהריים. במועצה האזורית גלבוע הביעו פליאה על כך שמכל המועצות האזוריות ששבתו באופן זהה, העתירה מתייחסת רק אליהם ולמועצה אזורית נוספת.