משב"ס נמסר כי הם יטופלו משמעתית. "שב"ס יפעל באפס סבלנות כלפי הפרות סדר ומשמעת ובנחישות מול כל איום"