במשרד ביקרו בחריפות את מועצת טורעאן כשלדברי גורמים במשרד על אף דרישות חוזרות ונשנות למועצה היא לא פועלת לטיפול במפגעים בשטחה וממשיכה להוביל לפגיעה חמורה בסביבה ובציבור. נזכיר כי דברים אלה מגיעים לאחר מכתב חריף ששלח ראש מועצת הגליל התחתון ניצן פלג בו תיאר את המצב בשטח ולפיו בשבועות האחרונים נאלצים תושביהם של היישובים מצפה נטופה, גבעת אבני, קיבוץ לביא, שדה אילן ואילניה להישאר ספונים בבתיהם בשל זיהום אויר כבד שנובע משריפת פסולת באופן בלתי חוקי. לאחר שיגור המכתב קיימו נציגי המשרד סיור בשטח ואיתרו ערמות ומצבורים גדולים של פסולת גושית מסוגים שונים, ובכלל זה צמיגים, גזם, ופסולת בניין והשלכה פראית של פסולת המהווה עבירה על החוק. בהודעת המשרד נמסר כי קיום מפגע הפסולת הוא אירוע חמור וכי המשרד יפעל מול המועצה בהתאם לסמכויותיו ככל שיידרש. לא נאפשר פגיעה זו, ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו, לרבות הליכים פליליים, במטרה לשים סוף למפגעים הסביבתיים ולזיהום האוויר", נמסר מהמשרד (רותם אטיאס)