מגזר הדין עולה כי השניים נסעו יחדיו למקום מבודד בהסכמתה של הנפגעת ושם החל ביניהם מגע בעקבותיו הנאשם ביקש להמשיך לקיום יחסי מין אך הנפגעת סירבה. למרות זאת, בעודו מסביר לה שאם היא תתנגד זה יכאב, ביצע את המעשה. בית המשפט הבהיר בהכרעת הדין כי גם כאשר התנהלות מינית, הכוללת נשיקות וחיבוקים, מתחילה בהסכמה הדדית, אין הכשר או היתר להמשך המגעים אלא בהסכמה מפורשת של שני הצדדים. בית המשפט גזר על הנאשם, צעיר ללא עבר פלילי עונש של חמש שנות מאסר, מאסר מותנה ואף חייבו לשלם לנפגעת פיצוי כספי משמעותי. נציין כי הפרקליטות ביקשה להשית על הנאשם עונש כבד יותר שנע בין 7 ל 11 שנות מאסר אך בגזר הדין של שלושת השופטים כתבו כי הפרקליטות הציגה כמה פסקי דין שמחזקים לטענתה את חומרת הענישה אך רובם התייחסו לנסיבות חמורות הרבה ותר או לנאשמים בעלי עבר פלילי משמעותי. עוד ציינו השופטים כי בשל העובדה שהעבירה לא תוכננה מראש והנורמטיביות של המשפחה והיעדר עברו הפלילי יש לגזור על הנאשם מאסר ברף הנמוך ׁ(רותם אטיאס)