בעתירה שהגישה המועצה דרשה להורות על ביטול החלטת וועדת המכרזים לתת היתר בנייה לתוכנית טורבינות הרוח בכפר יחזקאל, עין חרוד, גבע, ובית אלפא בטענה שאלה ניתנו בניגוד לחוק ומבלי שהיזמים עמדו בכל תנאי ההיתר. בין התנאים שמנתה המועצה בעתירה: מתן חוות דעת של צוות המעקב בנוגע לניטור וצמצום הפגיעה בבעלי כנף וצמחים פולשים. בעתירה טענה המועצה כי למרות זאת ניתנו התרים "ככל הנראה תוך כניעה של הוועדה המחוזית תחת לחץ היזמים עקב חששם מפקיעת תוקף ההסדר שנחתם בין היזמים לחברת החשמל", לשון העתירה. בה נטען עוד על ידי המועצה שהוועדה פעלה בחוסר תום לב מובהק וחוסר אחריות מקצועית. נציין כי מלבד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון הוגשה העתירה גם נגד חוות הטורבינות כפר יחזקאל, עין חרוד, בית אלפא וחפציבה וגם נגד רשות הטבע והגנים ומשרדי הגנת הסביבה, האנרגיה, הבריאות והחקלאות. השופט אשר קולה שדן בערעור קיבל את בקשת המועצה וכתב בעקבות היתרי הבנייה יבוצעו מעשים באופן שיקשה עד מאד להחזיר את הגלגל לאחור ועל כך הוציא צו ארעי המונע מהיזמים לבצע כל פעולה מכח היתר הבני.