תוקפו של הצו עד ליום 23.3.23 והוא מועבר לעדכונכם ולעדכון המערכת.