בעקבות ליקויים תברואתיים חמורים משרד הבריאות הוציא צו הפסקה מינהלי לאיטליז "קצביית הכהן" בכרמיאל, אשר ייסגר מיידית.