בקבוק בנזין ומצית הוצמדו ל12 משאיות של קבלן שעובד עם התאגיד "בראשית" ליד מרום גולן. מדובר במשאיות ששייכות לקבלן משנה שעובד עם חקלאי בראשית, ועליהן היה הכיתוב של החברה, אך גורמים המעורים בפרטים, סיפרו לרדיו קול רגע, כי בחברה טוענים שלא קיבלו איומים או ניסיון סחיטה, ונכון לעכשיו הרקע לאירוע אינו ברור. צוות של השומר החדש שהגיע למקום, מגבש אמצעי סיוע, בזמן שתלונה הוגשה במשטרה, שחוקרת את פרטי האירוע. נזכיר כי מדובר באירוע חריג שני שמתרחש בבית אריזה באזור, בזמן שהאירוע הקודם נרשם בתחילת החודש, בבית אריזה סמוך לרמות נפתלי, השייך לרמי לוי. באותו אירוע, נגרם כאמור נזק רב למקום, בעקבות שריפה שהתפשטה וכילתה תוצרת חקלאית, עליה הצוותים השתלטו רק לאחר עשרים שעות.