במסגרת ישיבה שנערכה אתמול לקראת אישור תקציב המדינה מרכז השלטון המקומי החליט על ההשבתה בישיבת חירום של 80 ראשי רשויות. מרכז השלטון המקומי מסביר את ההחלטה בין היתר במחלוקת על שכר הסייעות ושכר המורים העל יסודיים, אבל נראה שהסיבה המרכזית למהלך היא ההתנגדות להקמת קרן הארנונה שתעביר כספים מרשויות שבשטחן נבנים עסקים רבים לרשויות שבשטחן נבנים מגורים, זאת במטרה לעודד בניית מגורים על חשבון תקציבי הרשויות המקומיות. גני הילדים לא ייפתחו, טרם אין הנחיות לבתי הספר היסודיים. מוסדות החינוך המיוחד יפעלו כרגיל.