המועצה הדתית בצפת, הודיעה במכתב לאירגון גמילות החסדים חיי שרה, שמספק שירותי אבלות, על הפסקת התקשורת בעקבות אי העברת כספים מצד העירייה, שמצויה בקשיים כלכליים. במכתב ששלח המזכ״ל, רחמים כהן, נכתב כי מתחילת השנה, עיריית צפת לא העבירה כלל את חלקה בהסכם מול האירגון, סכום אשר נאמד בחמשת אלפים שקלים, בזמן שמחודש ינואר עד לחודש הנוכחי, לעירייה הצטבר חוב בסך שלושים אלף שקלים. בעקבות כך, המועצה הדתית היא זו שסיפקה את התשלום במקום העירייה, על אף הסיכום וההתחייבויות של העירייה, דבר אשר הכביד קשות על המועצה הדתית. בהתאם לכך, הודיעו במועצה כי אין מנוס מהפסקת ההתקשרות, שכן אין היא יכולה להמשיך ולממן את הפעילות. מעיריית צפת