עיריית טבריה החלה לדרוש מבעלי העסקים להציג אישורי מהנדס וביטוחים על השלטים שלהם. במכתבים שיצאו לבעלי העסקים מצוין גם שכל מי שמחזיק שלט אלקטרוני יצטרך להציג גם אישור של חשמלאי מוסמך. בעלי העסקים נדהמו מהדרישה, שלטענתם תאלץ אותם להוציא סכומים גבוהים – וזאת בזמן שהפדיון הממוצע ירד משמעותית – בגלל מצוקת החניה שנגרמה מאז נסגר חניון גן העיר. לעומת זאת בעירייה אומרים שמדובר בהתנהלות תקינה המתחייבת מתיקון חוק העזר שעודכן לפני כשנתיים לאחר שבמשך שנים התנהלו בעיר לפי חוק משנת 1995.