בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את תקופת המאסר שנגזרה על שני אחים מחמד ורשיד חסארמה והחמיר את עונשם של השניים מארבע לחמש שנות מאסר ומשש וחצי שנים לשמונה שנים בהתאמה בגין העבירות שבהם הורשעו. מפרוטוקול הדיון עולה שבמהלך מאי 2022 ביצעו ירי לעבר בית עסק של משפחה עמה היו מצויים בסכסוך כשהם מצוידים במכלי דלק במטרה להצית את המקום. למקום הגיעו שוטרים אשר ירו לכיוון האחים שהשיבו באש לכוח השיטור תוך שהם מנסים להימלט. במהלך האירוע נפצע אחד השוטרים. בערעור ציינה הפרקליטות כי הנסיבות החמורות של ביצוע העבירות מלמדות על התארגנות עבריינית כדרך לפתרון סכסוכים, ומבטאת עזות מצח והיעדר מורא מפני החוק. בפסק הדין כתבו השופטים כי לא ניתן להתעלם מהמציאות הקשה שבה נשק קטלני ורב עוצמה זמין בתפוצה רחבה ואף אין להתעלם מהיקפה הנרחב של התופעה, שאינו שוכך עם השנים. ההחמרה נדרשת לעבירות הנשק בכללותן ועל כל גווניהן, והיא מקבלת משנה תוקף כאשר עסקינן בתופעת השימוש בנשק קטלני ככלי לפתרון סכסוכים".