כתב האישום מתאר מערכת יחסים נמשכה כשלוש שנים והסתיימה באוגוסט 2021. במועדי העבירות התגוררה המתלוננת בעפולה עם שלושת ילדיה והנאשם התגורר בבית שאן וברשותו מפתחות לדירתה. באישום הראשון לאחר שגרם נזק ושפך צנצנות תבלינים על ראשה של המתלוננת, הוא דחף אותה לחדר ריתק אותה למיטה קרע את חולצתה וחנק אותה כשהוא מאיים עליה שאם לא תהיה שלו לא תהיה של אף אחד. לאחר מכן ניסה לנשק אותה וביצע בה מעשה מגונה. כשיצא הניח כיסא בכניסה כדי למנוע ממנה לצאת. במקרה אחר כשלא הכניסה אותו לדירה ניתק הנאשם את החשמל. לאחר שמתלוננת פתחה את הדלת שלף הנאשם אקדח ואיים עליה ולאחר מכן כיוון אותו לסנטרו והכניס את הקנה לפיו לקח את ידה של המתלוננת וניסה להניח אותה על האקדח כדי לגרום לה להיות נאשמת במותו. במקרה נוסף איים בסכין ואיים שידקור את עצמו וכך עשה. לאחר גזירת עונשו ערערה המדינה להחמיר בענישה ובית המשפט העליון אכן קיבל את הדרישה והחמיר את עונשו ב-8 חודשים נוספים. השופט אלרון כתב בפסיקתו מתגבר הצורך בענישה הולמת, מרתיעה ומשמעותית שמעבירה מסר חברתי תקיף נגד תופעות אלו