החוק שאמור להשפיע ואולי אפילו להכריע את הבחירות בטבריה הונח אתמול רשמית על שולחן הכנסת, כשהוא חתום על ידי תשעה חכים, בהם היוזם אופיר הלוי וגם נסים וטורי מהמרואיינים הבולטים בליכוד לאחרונה, יושב ראש וועדת הכספים משה גפני מדגל התורה – ומשה סלומון מהציונות הדתית  לפי ייעוץ משפטי שקיבלו  היוזמים, ההצעה שלהם מנוסחת כתיקון קטן לסעיף בחוק – ולא כחוק חדש – מה שמגדיל כנראה את הסיכוי לקדם את הרעיון בהצעה נכתב כי עד שנת 2008 לא הייתה מגבלה שמנעה מיושבי ראש וועדת ממונות להתמודד, והתקנה שנוספה בזמנו אינה סבירה – ופוגעת בזכות להיבחר – שהיא זכות יסוד יש להתחשב בכישרונו של מי שהופקד על רשות מקומית ומכיר אותה היטב, יושבי ראש וועדות הם אוכלוסייה איכותית ומשכילה שיכולה לתרום רבות, נכתב בהצעת החוק.