החל מהיום בשעה שבע בבוקר נחסמה התנועה ממחלף אליפלט מכביש 90 לכיוון כביש 89 והמעבר יהיה מאושר רק למורשים. כביש 89 מכיכר זיתים ועד צומת חנניה יהיה מסלול חד סטרי למעבר ההיסעים מורשים בלבד. ההגעה לשער הכניסה לישוב מירון יהיה רק באמצעות הסעה שאורגנה וקיבלה אישור מראש. חניון רכבים פרטים ממוקם באליפלט, ההגעה ממנו והחזרה באמצעות אוטובוסים ובהתאם להנחיות הממונה על הילולה. נוכח השינויים בהסדרי התנועה, נדרשת תשומת לב הנהגים לשלטי הכוונה ושילוט בצידי הדרך.