במכתב שנשלח לשופט עוזי פוגלמן המשמש כיו"ר הועדה נכתב כי חלה עליית מדרגה בתופעה של מתחזים לאחרים ולישויות פוליטיות ברשת החברתיות כולל אליו ואלה מפיצים מידע כוזב בשמו ובשמם תוך הטעיית הציבור וניסיון ליצור דעת קהל שלילית עליו, על פעיליו ותומכיו. במכתב טוען מירון כי עשרות אלפים נחשפים למסרים כוזבים מה שמוביל לפגיעה בשמו הטוב ובתהליך הבחירות התקין. עוד מתריע מירון שככל ונתקרב למועד הבחירות הפגיעה בתקינותו, שקיפותו והגינותו של ההליך והאפשרות להשפעה על תוצאותיו עלולה מטבע הדברים להחמיר ולהפוך למצב חסר שליטה. עוד מפרט מירון את אופי הפרופילים הפיקטיביים ולפיו כל המותקפים מתנגדים פוליטית לראש העיר אלקבץ, נראה כותב מירון "שישנה יד מכוונת ששולטת ומרכזת את המתקפות הללו באופן שיטתי ויזום. לדבריו, קיימות אינדיקציות המעלות חשד כי מדובר בדמיות מוכרות המקורבות להנהלת העירייה. בסיום מכתבו קורא מירון לשופט פוגלמן להתערב בסוגיה ולאכוף את החוק.