על פי כתב האישום במספר מועדים במהלך חודש יוני 2020 מילא הנאשם דו"חות תנועה לנהגים וזייף את חתימתם על גבי הדו"חות למרות שכלל לא שוחח עמם, לא הודיע להם על קבלת הדו"חות ולא מסר להם את העתקי הדו"חות שמילא לחובתם. הדו"חות חולקו ביישובי הגליל כשאחד המקרים מילא דו"ח של 250 שקלים שנהג ללא רישיון בתוקף ורכב לא תקין ובמקום עבירות אלה כתב בדו"ח שנהג לא ציית להוראה לעצור ונמלט מהמקום – כל זאת כשהנאשם עצמו כלל לא נכח במקום ושמע על המקרה ברשת הקשר משוטרים אחרים. על דוחות כתב שאלה נמסרו ביד לנהג ואף זייף את חתימת הנהג כמי שקיבל את הדוח. הנהג שכלל לא ידע על האירוע לא שילם את הקנס מה שהוביל לקנס מוגדל. שבני מקרים אחרים מילא בסעיף דברי הנהג – אין תגובה למרות שכלל לא פגש במבצע העבירה פנים מול פנים. כתב האישום כאמור מייחס לנאשם עבירות של זיוף בידי עובד ציבור ושימוש לרעה בכוח המשרה.