הצו הוצא על ידי מנהלת מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה, ד"ר סיגל בלומנפלד ולפיו נדרשה העירייה לפעול להפסקת השריפה ולהסיר את המפגע באופן מיידי. בשריפה שאותרה בעקבות סיור שנערך על ידי נציג המשרד להגנת הסביבה באזור התעשייה בעיריית שפרעם נצפו פליטות עשן מאסיבית מאתר השלכת פסולת לא חוקי, הפסולת שנשרפה כוללת פסולת מכל הסוגים; קרטונים, פלסטיק, פסולת גושית, פסולת בניין, צמיגים ועוד. מבדיקה שנערכה במקום התברר כי המקום משמש כאתר לסילוק פסולת לא חוקי הנמצא באחריות ובשליטת עיריית שפרעם, ואף נמצא בהליכי אכיפה של המשרד להגנת הסביבה. בעקבות האירוע הגיש ראש העיר תלונה במשטרה נגד הקבלן שלטענתו הצית את האש על פי מה שנצפה במצלמות האבטחה באזור. במשרד מציינים כי למרות פעולות העירייה עדיין קיימת ביערה פנימית באתר והאזור כולו אפוף עשן שפוגע גם ביישובים הסמוכים כמו עדי, הרדוף, אלון הגליל ושמשית