בית המשפט קיבל את טענת המדינה כי, בבחינת הראיות לכאורה, העד המרכזי מסרב להעיד בשל פחד ואיומים שהושמעו נגדו, ובידיה להוכיח קיומו של אמצעי פסול בגינו מסרב העד להעיד.
בית המשפט קבע כי עוצמת האיומים אשר השמיע הנאשם הינה ברמה הגבוהה ביותר והיו בהם כדי להשפיע על העד המרכזי אשר נמלט מן הארץ מתוך חשש לחייו: "לכאורה, ואולי אף למעלה מלכאורה, עוצמת האיומים אשר באו מסביבתו של המשיב היא הגבוהה ביותר. דבר זה נלמד מתוכן האיומים: רצח משפחתו של המתלונן ורציחתו-שלו. הדבר נלמד גם מעוצמת הפחד שעולה מדבריו של המתלונן אשר נשמעו בשיחת הווידאו שלו עם רפ"ק … בהקשרן של משפחות חרירי ובכרי ו"המשפט בחיפה".

בכך, אימץ בימ"ש את עמדת המדינה במלואה בשולחו מסר כי המדינה לא תסבול איומים שהוטלו על עדים, וקבע כי דינו של ערר הפרקליטות להתקבל, וחרירי ייוותר במעצר.

כזכור, לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש זה מכבר כתב אישום כנגד חרירי בתיק סחיטה של אנשי עסקים בתחום הנדל"ן, אשר כללה איומים מילוליים ופיזיים, בהם יריות לעבר קרובי הנסחטים.
במסגרת הפרשה הועברו לידי הנאשם וקרוב משפחתו אשר פעל עימו נכסים וכספים בשווי של עשרות מיליוני שקלים, כשבנוסף מעלימים הנאשמים הכנסות חייבות במס בגובה של כ-4.5 מיליון שקלים.