לראשונה התכנס אתמול הקבינט החברתי הכלכלי, שאישר את הסכם העקרונות עם הרכבת, שכולל תקציב של שישה עשר מיליארד שקלים לתפעול שוטף, ו-ארבעים ושישה מיליארד לפיתוח תשתיות עד שנת אלפיים עשרים ושש. חלק מהסכם העקרונות כולל בתוכו תקציב בסך של מאתיים מיליון שקלים לתכנון מסילת רכבת שתחבר בין קריית שמונה לאילת. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף מסר כי ״פיתוח קו הרכבת הוא תחילת תהליך בעל חשיבות לאומית ועתיד ליצור חיבור מסילתי של הנגב והגליל למרכז הארץ. אמשיך לפעול למען הנגב והגליל כדי לפתח, לחזק ולקדם את ההתיישבות" (יובל יוספי)