נעבור לטבריה: שם התאריך של מרתון החדש נקבע בזכות משוב של בעלי העסקים בעיר. כתבנו אביב עומר מדווח שההחלטה להזיז את האירוע מחודש דצמבר לחודש ינואר התקבלה אחרי סקר של אגף התיירות מול בעלי מלונות – שסברו שיש לקיים אירועים מכונני תיירות בשבוע הראשון של השנה האזרחית החדשה. המרתון שיתקיים ב -חמישה בינואר 2024 יוכר כאליפות ישראל וּכְתַחֲרוּת שבה ייקבעו הקריטריונים לאולימפיאדה בפריז.