וועד ההורים בחטיבת "אורט ארז" הודיעו על השבתת הלימודים בטענה לאי מענה הולם מצד ההנהלה לאירועי אלימות חמורים לכאורה בבית הספר. בהודעה ששלח הוועד ההורים נכתב כי עקב מספר מקרי אלימות שהתרחשו בין כותלי בית הספר ולטענתם מושתקים על ידי ההנהלה ואינם מדווחים לפיקוח העירוני ולמשרד החינוך, הוחלט להשבית את הלימודים ולמחות מול שער בית הספר. מבין האירועים שציין הוועד ניתן למנות תקיפה חמורה עד זוב דם של תלמידים והזמנת משטרה ואמבולנס. אירוע חניקה של ילד תוך השארת סימנים ותמיכה של ילדים נוספים, ניסיון זריקת ילד במדרגות ובהעדר הצלחה תקיפתו תוך השארת סימנים כחולים בכל גופו . עוד ציינו אירוע איומים ברצח, ניסיון לזריקת לבנה על תלמיד לאחר שניסה להפריד בקטטה.