על רקע החלטת הממשלה הקודמת להכפלת האוכלוסייה בגולן, ובתום ישיבה מקצועית שהתקיימה בשיתוף רשות מקרקעי ישראל, ונציגי המועצה האזורית גולן, על מנת לבחון חלופות מיקום ראשוניות ליישובים, בתוך תאי השטח שהוקצו עבורם, אושרו באופן סופי שמות שני היישובים החדשים שצפויים לקום בגולן, שייקראו מטר ואורחה. הישיבה התקיימה בהמשך לעבודת המטה שערך אגף הקהילה במועצה, בראשות רותם קבלו, שגיבש אפיון ראשוני של שני היישובים מבחינה דמוגרפית, בזמן שהמהלך כולו מובל בידי אגף ההנדסה והתכנון של המועצה. נוסיף כי היישובים מיועדים להיות יישובים קהילתיים בני כ-2,000 יחידות דיור, כאשר יתגוררו בהן כשמונת אלפים תושבים בכל יישוב, שצפוי להיות בעל אוכלוסייה מעורבת של דתיים וחילוניים.