מאת רותם אטיאס:

המשבר הפוליטי מגיע גם למוסדות החינוך: במכתב שהפיץ מנהל בית הספר היסודי במשגב עידו עמר נכתב כי: "בחודשים האחרונים אנחנו עדים למשבר חברתי הולך ומחריף. יחד עם גופים חינוכיים רבים, גם אנחנו מביעים את דאגתנו הרבה לשסע המתרחב בישראל ולחששות האמיתיים למבנה המשטר הדמוקרטי. יום המחאה שעתיד להתקיים ביום שני מחייב אותנו. אנחנו מאמינים ומאמינות שזכות המחאה הציבורית ובפרט על רקע ערכים דמוקרטיים חברתיים, היא בעלת ערך חינוכי ממעלה ראשונה". עמר המשיך וציין כי בהתאם לכך יכבד בית הספר הורים, מורים ותלמידים שימצאו לנכון ליטול חלק בפעילויות החברתיות והוסיף כי יום הלימודים יתקיים בהתאם לאילוצים. "אנחנו מחויבים להמשיך ולקיים שיח חינוכי בבית הספר על עקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים ומהי משמעות האחריות האזרחית". המכתב זכה לתמיכה ברשתות החברתיות אך משרד החינוך שנחשף לתוכן המכתב הגיב בחריפות ומסר כי הודעת המנהל חמורה ותטופל. בעקבות המכתב המדובר מנהל בית הספר נדרש להוציא מכתב נוסף להורים שמסביר כי הלימודים יתקיימו כסדרם.