המאבק על אדמות בקיבוץ מורן: חבר הכנסת יצחק קרויזר שלח מכתב למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בו דרש טיפול דחוף בפלישה לשטחי המרעה של הקיבוץ. יו"ר סיעת 'עוצמה יהודית' ח"כ יצחק קרויזר, כתב ליעקב קווינט מנכ"ל רמ"י שללשכתו הגיעה לאחרונה תמונה בה מצולם מתקן להאכלת בקר שהוצב בשטח קיבוץ מורן על ידי להייב ווהייב אותו כינה ח"כ קרויזר במכתבו עבריין מורשע, למרות שעדיין לא קיבל באופן רשמי אישור לשימוש באדמות. שלאחרונה התקיים דיון בסוגיית אדומות מורן בכנסת בה הבהירו נציגי רמ"י כי טרם נחתם הסכם חכירה או כל הסכם אחר עם ווהייב וכי החלטת וועדת ההשכרות ברשות נציג רמ"י תשקול שוב את החלטתה בדבר גריעת השטח מקיבוץ מורן- זאת לאור עברו הפלילי של ווהיב. "נראה כי העבריין המורשע נוהג בעזות מצח של ממש כאשר הוא בוחר להמשיך בפעולות האיבה הפליליות שלו תוך צפצוף והתעלמות בוטה מהחוק ומנהלי רמ"י, משרד החקלאות, גורמי האכיפה והגורמים המקצועיים האחרים", כותב קרויזר ומוסיף: "ברור לכל שמדובר באדם שאינו ראוי לקבל שטח למרעה וכי בעתיד צפויות לרשויות ולשכניו החקלאים צרות צרורות מנוכחותו בשטח. בסיום המכתב דרש קריזר מנציג רמ"י ונציג הארגון בוועדת ההשכרות לבטל כל החלטה הנוגעת להעברת השטח ולבטל את החלטת גריעת השטח מקיבוץ מורן.